Styrelse

Styrelse

         Kontakta oss: sverefo@gmail.com

Ordförande

Malin Regardt
malin.regardt@regionstockholm.se 
Leg Arbetsterapeut, Med Dr
Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi, Solna 
Karolinska Universitetssjukhuset

Viceordförande

Sara Röstlund
sara.rostlund@regionstockholm.se 
Leg Sjukgymnast Specialist inom pediatrik
Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi, Solna 
Karolinska Universitetssjukhuset


Sekreterare

Anna Verme
anna.verme@regionstockholm.se
Leg Specialistsjuksköterska barn och ungdom
Barnreumatologiskamottagningen
Astrid Lindgrens barnssjukhus

Linnea Brolin
Linnea.brolin@regionvasterbotten.se
Socionom, kurator
Reumatologiska kliniken
Norrlands universitetssjukhus


Kassör

Christina Emilson
emilson.christina@gmail.com
Leg Fysioterapeut, Phd
Socialstyrelsen
Avd kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

IT / hemsida

Karin Åström
karin.astrom@medfit.se
Leg Arbetsterapeut, Medfit Flemingsberg

Marie-Louise Karlsson
Marie-Louise.Karlsson@regionstockholm.se
Leg. sjuksköterska
Reumatologmottagningen
Karolinska Universitetssjukhuset

Viktoria Lundfeldt
viktoria.lundfeldt@regionvasterbotten.se
Leg Arbetsterapeut, Norrlands universitetssjukhus
Reumatologiska kliniken Västerbotten