Utbildningsdag 2023

Utbildningsdag om fatigue 2023

Den 22 mars 2023 hade Sverefo sin första utbildningsdag. Ämnet var fatigue. Vi hade bjudit in föreläsare från Karolinska. Intresset var stort, 60 personer kom och vi hade deltagare från andra specialiteter än reuma.

Linda Homström fysioterapseut medicine doktor, Karin Lodin ST-läkare medicine doktor, Malin Brännare arbetsterapeut, Susanne Pettersson sjuksköterska medicine doktor.