Länkar

Reumatikerförbundet

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Svensk Reumatologisk Förening

Fysioterapeuterna

Svensk kuratorförening

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Paediatric Rheumatology European Society

Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)

European League Against Rheumatism

American College Of Rheumatology

Alliansen för rörelseorganens sjukdomar

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Länkar till andra länders motsvarigheter till SveReFo

Norge: NIOR   

Danmark: Danish interdiciplinary rheumatology forum (DIRF)
www.gigtforeningen.dk/DIRF

England: British Health Professionals in Rheumatology http://www.rheumatology.org.uk/bhpr/