Stipendiater SveReFo Pfizer

2022  års Stipendiat

Stipendiet 2022 gick till Henrik Pettersson för sin forskning och de kliniska arbetet inom reumavården. Henrik har genom sin forskning bidragit till att utveckla test- och behandlingsmetoder samt riktlinjer för omhändertagandet av personer med Systemisk skleros i syfte att förbättra livskvalitet och minska de negativa konsekvenserna av sjukdomen. Henrik är därför en värdig mottagare av SveReFo:s och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

Från vänster Dan Henrohn medicinsk chef inflammation och Immunologi Sverige/Finland Pfizer, Henrik Pettersson, Malin Regart ordförande Sverefo

Tidigare Stipendiater

Stipendiet 2021 gick till Björn Sundström för forskningen och de kliniska arbetet inom reumavården. Björns forskning har bidragit till ökad kunskap levnadsvanors betydelse vid reumatisk sjukdom. Den har och kommer skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom, vilket gör att han är en mycket värdig mottagare SvReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk forskning och utveckling. Björns presentation är inspelad och finns tillgänglig https://youtu.be/EWXWt6y5oGk

Stipendiet 2020 gick till Elisabet Mogard för sin forskning och kliniska arbete inom reumavården. Hennes forskning har till att förbättra omhändertagandet av personer med spondartrit. Hon har skapat och kommer ytterligare fortsätta skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom vilket gör att hon är en mycket värdig mottagare av SveReFo och Pfizers stipendium för Reumatologisk forskning och Utveckling. https://www.youtube.com/watch?v=wCpKsGj6jus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0j0FiVR2I53qUF4hjpgMyIKCR8j5ioIfk0oqSKBiZ5_ckSfLPqLqVh5zo