Ansökan SveReFo Pfizer stipendiet

Om stipendiet:

Anslaget syftar till att uppmuntra utveckling av och forskning om teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom. Anslaget omfattar 50 000 kr och ska användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet.

Formella förutsättning

Medlemmar i SveReFo som arbetar kliniskt med utveckling och/eller forskning med fokus inom området Reumatologi kan söka.

Ansökan ska innehålla följande två delar samt CV

1) Ansökan ska tydligt beskriva hur projektet/personen bidragit till något av följande (max 500 ord):

– förbättrat omhändertagande av reumapatienter

– implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten

– nytänkande och innovation inom reumavården

– förbättrat samarbete mellan professionerna

– tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning

2) Ansökan ska även innehålla hur stipendiet skall användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet (max 500 ord)

Samt sökandes CV med information om utbildning, yrkeserfarenhet, deltagande i projekt/studier, publikationer och andra meriter (max 2 sidor)

Sista ansökningsdag är 1/5 2024

Beslutskommitté Stipendiekommittén består av fem ordinarie medlemmar varav en är ifrån, och utses av, Pfizer och övriga fyra utses av SveReFos styrelse. Pfizers representant deltar ej i urvalet av stipendiater.

Notera att anslaget inte kan användas för resor, kongresser eller utbildning. Redovisning av anslaget inom 2 år emotses som en kortare rapport att redovisas på Sverefos hemsida