Ansökan SveReFo stipendier

Stipendieansökan SveReFo

Ansökan är nu stängd

Stipendieansökan SveReFo för både fysiska/digitala konferenser/kurser och studiebesök

Behörig att söka är medlem i SveReFo som ej erhållit SveReFo stipendium de senaste 2 åren. Medlemskap i någon av de fem yrkesföreningarna (Sektionen för reumatologi (Fysioterapeuterna), FRS (Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige), Svensk Kuratorsförening, Sveriges Arbetsterapeuter, SRF (Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumakirurgisk Förening) innebär automatiskt medlemskap i SveReFo.

Övriga kan söka medlemskap utifrån någon av följande kriterier. Arbetar kliniskt, forskar och/eller utbildning med fokus på reumatikervård. Innehar ett legitimationsyrke och/eller innehar ett yrke som bygger på god evidens.

För att söka SveReFo stipendium ska ansökan ska ligga i linje med SveRefo:s syfte som är:

  • möjliggöra informellt utbyte  av yrkeserfarenheter
  • förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt
  • uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
  • skapa ekonomiska förutsättningar för tvärvetenskapligt arbete
  • verka för internationellt samarbete

Stipendiat förbinder sig att skriva en rapport om vad stipendiet användes till, höjdpunkter och vad du tar med dig till din kliniska verksamhet. Rapporten ska omfatta cirka en A4 och kommer att publiceras på SvReFos hemsida. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas till någon annan. Samtliga som söker för stipendiet ska vara medlemmar i SveReFo.

Prioriteringar 2024:

  • 1. Gemensam teamansökan, minst två professioner (max en per profession).
  • 2. Abstrakt accepterad för presentation. 
  • 3. Övriga ansökningar.

Inkom med ansökan senast 240301.

Stipendiet kan ej sökas för sociala aktiviteter. Beloppet kan komma att beviljas helt eller delvis.


Vid frågor går det bra att kontakta Malin Regardt, malin.regardt@regionstockholm.se