Nätverk

Länkar till våra intresseorganisationer finns under fliken ”Länkar”.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Ett nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter inom reumatologi finns i Stockholm. I nätverket deltar sjukgymnaster/fysioterapeuter från Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Danderyds Sjukhus, Nacka Rehab, Aleris rehab och Feelgood. Man brukar arrangera två träffar per år.

Det finns också Sektionen för Reumatologi inom Fysioterapeuterna https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Reumatologi/ 


Arbetsterapi

Ett nationellt nätverk för reuma arbetsterapeuterna startades upp under Reumadagarna i Tylösand på Sverefos initiativ. Om Du är intresserad av vidare information kontakta malin.regardt@regionstockholm.se.


Sjuksköterskor 

Följ länken för information ang reumasköterkornas organisation Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige

Kuratorer

https://www.kurator.se/

Läkare

https://svenskreumatologi.se/#