Styrelse

Styrelse

         Kontakta oss: sverefo@gmail.com

Ordförande

Malin Regardt
malin.regardt@regionstockholm.se 
Leg arbetsterapeut, Med Dr
Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi, Solna 
Karolinska Universtitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 070-4095783

Viceordförande

Sara Röstlund
sara.rostlund@regionstockholm.se 
Leg Sjukgymnast Specialist inom pediatrik
Funktionsområde Arbetsterapi och Fysioterapi, Solna 
Karolinska Universtitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 775 39


Sekreterare

Anna Verme
anna.verme@regionstockholm.se
Leg Specialistsjuksköterska barn och ungdom
Barnreumatologiskamottagningen
Eugeniavägen 23
Astrid Lindgrens barnssjukhus
171 76 Stockholm

Linnea Brolin
Linnea.brolin@regionvasterbotten.se
Socionom, kurator
Reumatologiska kliniken
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå
Tel: 090-785 10 96


Kassör

Christina Emilson
emilson.christina@gmail.com
Leg Fysioterapeut, Phd
Socialstyrelsen
Avd kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Viktoria Lundfeldt
viktoria.lundfeldt@regionvasterbotten.se
Leg Arbetsterapeut
Region Västerbotten
Norrlands universitetssjukhus
Reumatologiska kliniken Västerbotten
Postadress: 901 85 Umeå
Besöksadress: Akutvägen 5, 901 85  Umeå
Tel: 090-7851895
Tel: 090-7851892

IT / hemsida

Karin Åström
karin.astrom@medfit.se
Leg Arbetsterapeut
Medfit Flemingsberg, Ebba Bååts Torg 6
141 51 Huddinge
Tel:08-517 745 34

Marie-Louise Karlsson
Marie-Louise.Karlsson@regionstockholm.se
Leg. sjuksköterska
Reumatologmottagningen R73
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm