Sök forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att: Reumatikerförbundet välkomnar ansökningar för projekt inom reumatiska sjukdomar samt långvarig generaliserad smärta, t ex fibromyalgi Grundforskning med reumatologisk frågeställning och som är relevant för och kan gynna patienter ingår även inom ramen för Reumatikerförbundets …