Presentation av SveReFo och Pfizers stipendietagare och SveReFo:s årsmöte

I samband med Reumadagarna i Linköping och SveReFo:s årsmöte har vi glädjen att presentera att årets stipendietagare är Susanne Pettersson, docent och sjuksköterska vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Susanne har i sin forskning arbetat med att fånga patientperspektivet vid systemisk lupus erythematosus (SLE). Då SLE ofta går i skov är det av vikt att kunna följa inte bara sjukvårdens uppfattning av sjukdomsaktivitet utan även patientperspektivet. Susanne har validerat ett frågeformulär QSLAQ (Quick Systemic Lupus Assessment Questionnaire) som på ett mäter patientens uppfattning av sjukdomsaktivitet. Detta instrument är nu implementerat i alla regioner i Sverige som använder SRQ (svensk reumatologis kvalitetsregister) och låter patienten utföra Patientens Egen Registrering (PER).

Susanne har med sin kliniska förankring med fokus på patientupplevelse visat att hon är en värdig mottagare av SveReFo:s och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning 2024.

Susanne kommer hålla en presentation om det arbete som hon har utfört och planerar med hjälp av stipendiet.

Vi hoppas att många kommer och låter sig inspireras av hennes presentation.

Torsdag den 12 september kl 17-18 i Lokal Musikalen Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7